Shepton — Clark

Jasper — Vines

Plano

Plano

Shepton — Clark

Jasper — Vines